obsługa inwestycji

Obsługa Inwestycji

Doświadczenie zdobyte na takich budowach jak remonty obiektów mostowych, remonty nawierzchni autostradowej na A4 Katowice – Kraków (od 2007 roku), nadzór nad budową mostu na rzece Stradomka, nadzór nad budową tunelu w dzielnicy Wartogłowiec w Tychach czy nadzór inwestorski budowy kładek pieszo - rowerowych w powiecie podkarpackim, zapewniają biegłą znajomość procesu budowlanego, technologii wykonywania prac budowlanych oraz specyfiki stosowanych materiałów, a interes wykonawcy reprezentowany jest przez doświadczoną kadrę inżynierów posiadających uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalnościach drogowej i mostowej.

W ramach naszej współpracy z firmami wykonawczymi oferuje współpracę w zakresie wykonywania projektów konstrukcyjnych związanych z wykonawstwem robót mostowych i drogowych w zakresie:

  • Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych obiektów

  • Wykonywanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej projektów rusztowań, deskowań oraz projektów zamiennych i uzupełniających do dokumentacji wykonawczej dla obiektów mostowych.

  • Wykonywanie dokumentacji dla zmiany technologii wykonywania obiektów inżynierskich oraz zmiany elementów konstrukcyjnych/konstrukcji obiektów mostowych.

  • Wykonywanie projektów zamiennych i uzupełniających do dokumentacji remontowej dla robót drogowych i mostowych

  • Sporządza nie dokumentacji powykonawczej dla dróg i obiektów mostowych.

  • Wizyty na budowie w celu rozwiązywania problemów technicznych występujących w trakcie realizacji kontraktu.

  • Współpraca z podwykonawcami w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji.

  • Wykonywanie projektów robót stałych, tymczasowych oraz projektów technologii i organizacji robót.


Referencje