Drogi i mosty

Drogi i mosty

Stała współpraca pomiędzy biurem projektowym a firmami wykonawczymi takimi jak Budimex S.A , Pavimental czy Strabag, doświadczenie zdobyte w biurach projektowych i na placach budów pozwala na wykonywanie projektów dopracowanych pod względem merytorycznym z uwzględnieniem specyfiki procesu ich wznoszenia. Biegła znajomość technologii wykonywania obiektów inżynierskich zapewnia powstawanie projektów obiektów trwałych, ekonomicznych i łatwych do wykonania.

ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie oferuje kompleksowe usługi projektowe i konsultingowe w zakresie:


  • Wykonywania kompleksowych dokumentacji projektowych mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i kładek dla pieszych

  • Wykonywanie projektów konstrukcji oporowych

  • Wykonywania projektów budowy, przebudowy i remontu obiektów inżynierskich

  • Uzyskiwanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych oraz pozwoleń na budowę

  • Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji środowiskowych

  • Wydawanie opinii o stanie techniczny obiektów mostowych


Referencje projektowe