OFERTA

Drogi i mosty

Mamy duże doświadczenie przy realizacjach związanych z infrastrukturą drogową. Projektujemy ciekawe mosty, bezpieczne drogi, a wszystko z myślą o przyszłych pokoleniach i sprawnym transporcie.

Obsługa inwestycji

Obsługujemy duże inwestycje zarówno o znaczeniu regionalnym (autostrady, drogi krajowe) jak i lokalnym (drogi wojewódzkie i powiatowe). Zawsze dbamy o bezpieczeństwo prac, dotrzymujemy terminów i działamy zgodnie z wymaganiami zarówno Generalnego Wykonawcy jak i Inwestora.