Edge House w Krakowie

Inwestycja obejmuje budowę domu jednorodzinnego z częścią rekreacyjną (basenem i sauną), częścią usługową i garażem.


 • budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
 • konstrukcja: szkieletowa ramowa, słupowo-ryglowa,


Całość inwestycji zawiera części: mieszkalną, usługową i rekreacyjną.


Część mieszkalna budynku połączona została z częścią usługową oraz garażem. Całość oddylatowana jest od części rekreacyjnej (basen i sauna) oraz od murów oporowych formujących przyległy teren.


 1. Część mieszkalna
  • konstrukcja: słupy nośne o zmiennym rozstawie; podciągi poprzeczne – wieloprzęsłowe belki żelbetowe oparte na słupach; stropy – monolityczna płyta żelbetowa o grubości 30 i 20 cm; wsporniki (balkon, kładki, taras) – płyty o grubości 30, 15 i 45 cm; ściany szczytowe – żelbetowe tarcze o grubości 30 i 25 cm. W celu zmniejszenia ciężaru własnego płyt, wbudowano w nie rury PCV przepustowe gładkie
  • dach: dźwigary drewniane o rozstawie 62,5 cm; poszczególne elementy więźby dachowej połączone za pomocą płytek kolczastych
  • komunikacja: schody pomiędzy parterem a piętrem – stalowe, oparte na stalowym opoczniku; schody prowadzące do części podpiwniczonej budynku oraz schody zewnętrzne – żelbetowe
        Charakterystyczne parametry części mieszkalnej: wysokość: 8,9 m, wymiary w planie: 36,7 × 30,0 m.

 2. Część rekreacyjna

  Z uwagi na spadek podłużny terenu, budynek zawierający funkcję rekreacyjną od strony sąsiedniej działki jest całkowicie zakryty ziemią. Od strony frontowej widoczna jest częściowo zakryta skarpą część basenowa. Posiada 2 kondygnacje (obie podziemne). Kondygnacja niższa to kondygnacja technologiczna (znajduje się tam instalacja basenowa), natomiast kondygnacja wyższa (częściowo nadziemna) to basen, sauna i jacuzzi.

  Konstrukcja: ściany boczne i ściana tylna stanowią tarcze żelbetowych w formie murów oporowych kątowych, na których rozparty jest strop żelbetowy; od frontu strop oparty jest na podciągu o wymiarach 25 × 45 cm, a podciąg na tarczach bocznych oraz na trzech słupach w rozstawie 3 oraz 3,7 m. Szerokość ścian: 40 cm, grubość stropów: 20 cm. Budynek przekryty jest płytą żelbetową stanowiącą stropodach.

  Charakterystyczne parametry części rekreacyjnej: wysokość: 6,30 m, wymiary w planie: długość: 19,00 m, szerokość: zmienna – waha się w granicach od 4,50 m do 11,00 m.

 3. Mury oporowe

  Z uwagi na skomplikowane ukształtowanie terenu, projekt architektoniczny przewiduje wykształcenie linii murów oporowych ograniczających ukształtowane sztucznie różnice poziomów terenu.

  Mury oporowe zaprojektowano w formie kątowych ścian oporowych. Ławy fundamentowe ścian to płyty o grubości 50 cm i długości zależnej od wysokości muru. Dla murów o wysokości do 2,00 m powyżej poziomu terenu ława fundamentowa ma szerokość całkowitą 170 cm (wraz z odsadzką o długości 50 cm). Pozostałe mury oporowe posiadają ławę o szerokości wynoszącej wraz z odsadzką 250 cm.


  Grubość ścian oporowych jest zmienna na jej wysokości. Na 2,00 m od góry ściany grubość ta wynosi 20 cm, poniżej – 40 cm.